Het is algemeen geweten dat asbest schadelijk is voor de gezondheid.

Gezondheidsproblemen bij mensen die om een of andere reden met asbest in aanraking zijn gekomen, hebben dit voldoende duidelijk gemaakt.

Asbest is inmiddels verboden en niet meer te koop. Maar in het verleden is het materiaal in Vlaanderen veel toegepast. Iedereen kan het daarom nog tegenkomen in en om zijn woning. Bijvoorbeeld in cementgolfplaten, in dakleien, in gevelleien, in bloembakken …


asbest verwijderen


asbesthoudend materiaal verwijderen


Asbesthoudend materiaal levert vooral gevaar op als het op de verkeerde manier verwijderd of bewerkt wordt.

Misschien is het noodzakelijk dat u het asbesthoudende materiaal bij u thuis professioneel laat verwijderen.

Waarom asbest niet zelf verwijderen?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen is verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, daardoor weten we vaak niet dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit. Het zelf verwijderen van asbest is voor een leek een levensbedreigende onderneming. Er dient eerst een risicoanalyse uitgevoerd te worden (aan de hand van stalen die genomen worden en onderzocht worden in een labo) om de ernst te kunnen inschatten.

Sterk verweerde asbestleien en in het bijzonder golfplaten worden het best vervangen. Welke toepassingen je mag wegnemen, hangt af van de plaats waar het asbest zich bevindt.

Door jarenlange blootstelling aan vorst en (zure) neerslag vermindert de cementsamenstelling en komen de asbestvezels los te zitten aan de oppervlakte van de asbestlei of asbestgolfplaat.

Ik ben gespecialiseerd in het verwijderen van de hechtgebonden asbest (vast asbest)  waarbij de vezels stevig vastzitten in het dragermateriaal (bv. asbestcementen golfplaten, leien of buizen).

Als je met vragen zit over je huis en/of asbest en hoe en wat er dient te gebeuren, kun je mij contacteren met je probleem. Na een afspraak kan er een analyse gemaakt worden om de gevaarpunten te verwijderen zonder risico’s voor jouw gezondheid en omgeving.

Zeer binnenkort zal elke woning in Vlaanderen moeten beschikken over een inventaris betreffende de aanwezigheid van asbest in de woning!!


asbest dak verwijderen


asbest golfplaten verwijderen


beroepen met asbestblootstelling


Hulp nodig? GVKlusjes staat ook voor deze taken voor u klaar!